Opbevaring og håndtering af e-juice

juni 01, 2014

Slet og ret – undgå ulykker

E-juice er ikke bare en juice presset på søde, saftige appelsiner. e-juice indeholder ofte nikotin, som er et gift, og som derfor bør håndteres med rette omhu, som var det gift.

De færeste er klar over, hvordan de bør både håndtere og opbevare deres dyrebare e-væsker. Men i alt vor glæde over at være i besiddelse af dejlig og smagfuld, sundere rygevæske, så må vi aldrig glemme, at vi fortsat har med et farligt stof at gøre. Hvis vi ikke tænker os om, og passer rigtig godt på, kan vi faktisk forsage tragiske hændelser.

Det er derfor på tide, at vi tager dette emne op, og forsøger på bedste vis, at forebygge uheldige situationer i henhold til nikotin og e væske her i det lille Danmark.

Endvidere tager vi også et mindre farligt emne op i denne artikel. Nemlig, hvordan du opnår den bedste rygevæske, ved at opbevare den på bedst mulig vis. Kan en rygevæske eksempelvis blive for gammel?

Det korte svar er: Ja, e-juice kan sagtens blive for gammelt!

Vi har lånt evæske fra Pandacig til at lave denne artikel.

Lad os starte med det alvorlige…

Ejuice påfyldning

Mand påfylder evæske i ecigaret

Håndtering af e-juice

e-juice i sig selv er ikke så farligt endda, men det indeholder oftest én enkelt ingrediens, som er særdeles giftig, og som derfor bør håndteres med særligt omhu.

I skrivende stund lader det til, at langt de fleste rygevæsker indeholder nikotin. Men hvad med alt det andet? Lad os lige få et overblik af indholdet:

Indhold i e-juice

Langt de fleste mærker af e-juice indeholder følgende ingredienser:

Demineraliseret vand – totalt afsaltet vand, hvilket vil sige almindeligt postevand, hvor alle mineraler er blevet fjernet, så man står tilbage med rent vand.

PG: Propylenglycol – Dette er et tilsætningsstof, der anvendes i fødevarer, som vi spiser. Betragtes som sikkert til forbrug af fødevarestyrrelsen.

VG: Vegetabilsk Glycerin – Dette er også et tilsætningsstof, der anvendes i fødevarer, som vi spiser. Betragtes som sikkert til forbrug af fødevarestyrrelsen.

Fødevarearomaer – Vi bruger disse i fødevarer og slik dagligt. Betragtes som sikkert til forbrug af fødevarestyrrelsen.

Nikotin – Med mindre du bestiller e-juice med 0mg, vil du også finde nikotin som en del af indholdet i din e-juice. Mængden varierer ofte mellem 6 mg/ml og 36 mg/ml

Nikotin

Alt indholdet i din e-juice er altså tilsyneladende ganske uskadeligt, med undtagelsen af nikotin. Nikotin er den ingrediens, som bør tages alvorligt. Alle de andre ingredienser er ganske uskadelige i de mængder, som er at finde i e-juice, men nikotin er en anden sag. Nikotin er nemlig gift og bør derfor håndteres som det giftige stof det er.

Oprindeligt er nikotin egenligt et insektsprøjtemiddel.

Information om nikotin (fra BioSite)

Andre navne: Nikotin, (S)-3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridin. (Eng.: Nicotine)

Nicotin er et vanedannende alkaloid fra tobaksplanterne Bonde-tobak (Nicotiana rustica) og Virginiansk tobak (Nicotiana tabacum). Nicotin har fundet anvendelse som insekticid. Nicotin i ren væskeform kan være dødeligt giftig. Nicotin er blandbar i alle forhold med vand, meget opl. i alkohol og ether.

MV= 162,24 g/mol; SMP= -80oC; KP= 247oC; Bruttoformel: C10H14N2; densitet: 1,0097 (20oC); CAS-nummer: 54-11-5

Faresymbolder, faretekster og sikkerhedssætninger

Selvom alle tre faktisk er påbudt giftigt indhold, så er det ikke alle forhandlere, der mærker deres produkter på rigtig vis. I Danmark, som det er netop nu, må danske forhandlere jo slet ikke sælge e-juice med nikotin, så for dem, bør dette ikke være et issue, men udenlandske virksomheder skal fortsat overholde EU’s regler for faresymboler på farlige kemikalier (givet at det er lande inden for EU, naturligvis).

Alle rygevæsker, som indeholder nikotin skal mærkes med faresymbolet for gift.

Faresymbol for gift

Gift faresymbol

Faresymbolet for gift, som vi kender det i dag. Dette faresymbol gælder frem til juni 2015, hvor nye faresymboler indføres. Det kan opleves helt frem til juni 2017.

 

Gift faresymbol

Faresymbol for gift, som er gældende fra juni 2015. GHS (Global Harmonized System) Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding.

 

Faretekster og Riskotekster

H300 er livsfarlig ved indtagelse og H311 er giftig ved hudkontakt. Vi anbefaler altid at det holdes utilgængeligt for børn.

Faren ved nikotin

Herunder finder du nogle af de farer som der er ved nikotin, særligt i flydende form:

  • Klassificeret som en gift
  • Optages i kroppen ved indtagelse, indånding eller når det kommer i kontakt med huden
  • Vanedannende kemikalie
  • Påvirker nervesystemet og hjertet
  • Brændbart, når det udsættes for varme eller flammer
  • Øger hjertefrekvensen og blodtryk
  • Irritation og rødme af øjnene, når de udsættes for damp
  • Forårsager opkastning, mavesmerter, hurtig vejrtrækning, hovedpine, forvirring i den tidlige fase af nikotin forgiftning (Ring til giftlinjen, hvis disse symptomer opstår før symptomerne bliver mere alvorlige)
  • Irritation og rødme på huden
  • Forårsager død efter svær udsættelse

Ved mistanke om forgiftning ring til giftlinjen – åben døgnet rundt!

Tlf. 82 12 12 12

Besøg Giftlinjen online

Forholdsregler: Ved indtagelse: Undlad at fremkalde opkastning, søg straks læge eller skadestue med henblik på behandling med medicinsk kul.

Smid ikke et produkt ud, som menes at være ansvarlig for at forårsage en nikotinforgiftning. Pak i stedet produktet forsvarligt ind og tag det med dig på hospitalet.

Hvordan nikotin påvirker børn og dyr

Spædbørn og børn generelt, er særligt følsomme over for nikotin. Symptomer af en nikotin forgiftning er set hos børn, der har spist et halvt stykke nikotintyggegummi, bidt i eller spist en cigaret, et cigaretskod, eller bidt i et nikotin plaster. Selv om jeg ikke har fundet nogle tilfælde med børn, så har der for nyligt været et tilfælde med en lille hundehvalp i England, som havde bidt i en e-juice, der var efterladt på stuebordet. Hundehvalpen overlevede ikke. Man må derfor antage, at resultaterne med ren e-juice og altså nikotin i flydende form, er om noget, endnu værre og langt mere farligt for både børn og dyr og resultaterne af en forglemmelse eller uforsigtighed, kan derfor være fatale.

Hvis du har børn eller dyr i huset, er det ekstra vigtigt, at opbevare nikotin-holdige produkter forsvarligt væk. Endvidere er det vigtigt, at dine e-juice beholdere er børnesikret. Et lille barn kan blive dræbt ved at spise så lidt som et cigaretskod fra en traditionel cigaret, så den samme forsigtighed bør udvises med disse produkter.

 

Opbevaring af e-juice

e-juice indeholder gift – i hvert fald, hvis det er e-juice med nikotin. Derfor skal man også sørge for at opbevare sin e-juice med omhu. Du passer jo også på, hvor du opbevarer din tre-dobbelte salmiakspiritus, ik?

Det er ikke anderledes for e-juice, selvom de fleste nok ikke spekulerer over, hvor alvorligt det kan blive, hvis man ikke passer på. Alt gift skal opbevares og håndteres med omhu.

Børn og dyr – Vigtig information til ALLE med e-juice i huset

Sørg altid for at opbevare dine e-juice/rygevæsker forsvarligt og langt væk fra børns og dyrs rækkevidde. Gerne i et aflåst medicinskab eller i et aflåst kælderrum, hvor ingen børn og dyr kommer. Benytter du dit køleskab, skal du sikre dig, at alle dine væske-beholdere er børnesikret og endvidere sørge for, at sætte dem på øverste hylde, hvor ingen små børn kan nå.

Lad aldrig e-juice stå fremme efter brug

Du er næppe den eneste, der kommer i dit hjem og du kan derfor ikke gardere dig mod, hvad andre gør. Det er dit ansvar, at opbevare din e-juice (gift) på forsvarlig vis. Hvis dit barn, en af dine gæsters børn, en vens hund eller andre kommer til skade fordi du har haft din e-juice stående fremme, så vil du kun kunne pege på dig selv. Tag derfor ansvar – også selvom du bor alene.

Husk i øvrigt, at dyr og børn sagtens kan finde på at skille en e-cigaret fra hinanden. Det er derfor ikke kun selve rygevæsken som skal opbevares med forsigtighed, men i særdeleshed også selve e-cigaretten, som jo også er fyldt med e-juice.

Brug handsker og skyld huden

Når du arbejder med e-juice, kan du ikke undgå, at få noget flydende e-juice på huden i ny og næ. Det sker ofte, at en beholder lækker, eller at du fumler og rammer ved siden af. Det kan derfor anbefales, at du bruger gummihandsker, særligt hvis du mikser dine egne væsker. Skulle du få flydende e-juice på huden, så skyld straks grundigt efter med vand. Nikotin optages hurtigt igennem huden, så det er ikke til at spøge med.

 

e-juice holdbarhed

Indholdet i dine rygevæsker er fødevareprodukter og har derfor en mindste holdbarshedsdato. Som de fleste andre fødevareprodukter, er det meget følsomt over for varme. Holbarheden af din e-juice kan variere en del, alt efter vind og vejr – i bogstaveligste forstand.

De fleste forhandlere oplyser, at deres væsker kan holde sig i op til to år. Det er for de fleste tilfælde nok lige at stramme den. Sandsynligheden for at en e-juice kan bruges efter to år, uden, at den er blevet harsk eller smager dårligt, forefindes, men det er mere sandsynligt, at din væske smager bedst, hvis den dampes i god tid inden de to år er gået.

e-juice bør ikke udsættes for sollys, da det kan forsage misfarvning og skader på væsken. e-juice bør derfor opbevares et mørkt, køligt og tørt sted.

Holdbarheden af e-juice er cirka 6 måneder, hvis opbevaret korrekt et køligt, mørkt og tørt sted og naturligvis væk fra direkte sollys. Holdbarheden er cirka 8 måneder, hvis du opbevarer din e-juice i køleskabet. Man siger, at e-juice kan holde sig 1½ – 2 år i frossen tilstand (i fryseren). Hold altid e-juice et sikkert sted, utilgængeligt for børn.

Skulle din e-juice ændre farve efter du har købt den, er det ikke ens betydende med, at den ikke kan bruges. Misfarvningen skyldes oftest den måde du opbevarer væsken på.

Hvis du glemmer at lægge lå på din e-juice, så mister den dels sin smag og dels sin evne til at give det såkaldte halskrads. Dette skyldes, at nikotin oxidere hurtigere, når det udsættes for luft ved åbning over længere tid (iltning). Det anbefales derfor at opbevare det køligt og væk fra lys i en forseglet emballage. Nikotinens største fjender er lys, varme, fugt og luft (ilt).

e-juice kan ved den rette opbevaring derfor holde ganske lang tid, og kan i og for sig være damp-værdig i helt op til to år.

Man kan med fordel opbevare e-juice i køleskabet eller i fryseren. Fryseren synes dog kun at være nødvendig, hvis man køber ind til et relativt stort forbrug. For de fleste vil køleskabet fungere bedst. Og for syttende gang, skal vi lige gøre opmærksom på, at du selvfølgelig skal ligge det højt på øverste hylde, gerne i en lukket boks, helt utilgængeligt for børn. Skriv gerne på æsken hvad det er, så selv svigermor ikke tager fejl af krydderierne.

Hvordan ved jeg om min e-væske er blevet dårlig?

Jo længere din e-væske står stille, des mere vil du bemærke adskillelsen af ingredienser bliver dannet i blandingen. Det er ganske naturligt og helt videnskabeligt. Du er derfor nødt til at ryste flasken godt før brug. Hvis ingredienserne ikke blandes efter længere tids rysten, kan det være et meget godt tegn på, at væsken er blevet dårlig og ikke længere er værd at dampe. Ellers må du anvende den gode gamle teknik med ganske simpelt at smage om den er ok eller ej.

Når din e-væske at blive dårlig, skal du måske overveje, at købe mindre partier eller finde bedre opbevarings-metoder.

Afskaffelse af e-juice

Det er ikke godt for miljøet og for grundvandet, at hælde ubrugt eller spild-væske ud i vasken med nikotin. Det bedste du kan gøre for at skaffe dig af med nikotinholdige væsker er, at hælde dem over i noget kattegrus og lade det suge indholdet til sig. Du kan også bruge et kaffefilter med kaffe i og lade det suge indholdet til sig. Når det har suget al væsken, smider du det ud i skraldespanden. Men husk altid at holde væsken, kaffegrumsen og kattegruset langt væk fra både dyr og børn – og gør i øvrigt andre voksne opmærksomme på anvendelsen.

 

En sand historie om hundehvalpen Ivy, der måtte lade livet for indtagelsen af e-juice

The Daily Mail har 18. februar 2014 fortalt verden historien om hundehvalpen Ivy, der efter en brav kamp, efter at have indtaget ren e-juice, endeligt måtte give op. Ivy klarede ganske simpelt ikke denne forgiftning. Historien giver i og for sig e-cigaretter skylden, hvilket jo ikke bærer noget på sig andet end en god overskrift. Yderligere fortæller historien, at ejeren ønsker, at der bliver stillet større krav til kontrol af e-juice. Men på trods af, at det er en tragisk historie for både ejeren og ikke mindst for den lille Ivy, så ændre det ikke ved, at det er indholdet i væsken, der er årsagen til Ivy’s død. Pakken som blev brugt var allerede forsvarligt mærket med faresymbolet for gift. Så det denne historie virkeligt afspejler er, hvor vigtigt det er, at den ansvarlige håndterer e-juicen med omhu, som i dette tilfælde var giften (grundet nikotin), der var årsag for den lille Ivy’s død.

The Daily Mail giver e-cigaretten skylden, men det er jo e-væsken der er synderen og i sidste ende en måske uviden, men uansvarlig ejer, der står til ansvar.

Det er en trist historie, men personligt mener jeg nu ikke, at den lægger op til strengere regler for e-væsker, men snarere til vigtigheden i, hvordan man omgås disse væsker. Alt andet gift inden for husets fire vægge, sørger de fleste jo for, at gemme forsvarligt væk, så hverken børn eller dyr kan komme i nærheden af det. Det børe ikke anderledes for e-juice.

Det er forbrugeren, der må være ansvarlig og tage de forholdsregler der er nødvendige, når man håndterer giftigt indhold, som i dette tilfælde findes i e-juice. At sætte gift på stuebordet er ikke ansvarligt, og det betyder ikke nødvendigvis, at ejeren af hundehvalpen er uansvarlig, men måske snarere, at der er mange personer, som ham, der mangler viden og forståelse af, hvad det er de har med at gøre.

Det er det jeg forsøger, at råde bod på med denne artikel.

Historien om Ivy har bredt sig vidt omkring, og alle steder, pålægges der efter min mening læseren, lobbyistiske ord.

The Daily Mail: Puppy dies from acute nicotine poisoning after chewing up its owner’s E-CIGARETTE

Dagens.dk: Hvalp tyggede på e-cigaret: Død af akut nikotinforgiftning

Ude og Hjemme: Hvalp død af nikotinforgiftning

 

Del denne viden med alle du kender der benytter e-cigaretter

Vi skal for alt i verden undgå ulykker og selvom du forhåbentligt har både fået gode og brugbare informationer om e-juice i al almindelighed, så håber jeg også, at du har indset alvoren i denne lærende artikel om e-juice. Det vil derfor være en god idé, hvis du deler den med dem du gerne så passe på sig selv og deres medmennesker og dyr. Så kender du nogle som damper, eller hvis du bare vil informere, så del venligst denne artikel, så vi kan undgå tilfælde som netop er set i England med den lille hundehvalp.

 

Ingen kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

www.danskemedier.dk

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: support@pandacig.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Pandacig ApS
Vedbæk Stationsvej 21B
2950 Vebæk
Telefon: 71 99 21 79
Email: support@pandacig.dk

Luk